Rodinný dům Drahany

  • IVT PREMIUMLINE EQ-E13
  • Rok realizace: 2018
  • Lokalita: Drahany
  • Realizační firma: MS KOMFORT, Konice
Podrobnější parametry:

PLOŠNÝ KOLEKTOR DN32 V DÉLCE 800m V KAMENITÉM PODLOŽÍ, POUŽITÍ POTRUBÍ FAST FIRMY GEROTOP, SBĚRNÁ ŠACHTA 5OKRUHŮ V BETONOVÉ ŠACHTĚ CCA. 60m OD OBJEKTU – HORIZONTÁLNÍ VEDENÍ DN63mm.

Čím je instalace zajímavá:  

SITUACE PLOŠNÉHO KOLEKTORU NA POLI, VZDÁLENOST OD TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.

ZPĚT DO GALERIE ZPĚT K HLASOVÁNÍ