GEOTERMÁLNÍ VYTÁPĚNÍ ZOO V ÚSTÍ NAD LABEM

  • IVT Greenline G22 a G26
  • Rok realizace: 2004 - 2005
  • Lokalita: Zoologická zahrada v Ústí nad Labem
  • Realizační firma: Sdružení firem IVT a SKANSKA
Podrobnější parametry:

V celém areálu jsou použita vysokoteplotní švédská tepelná čerpadla IVT Greenline G, ze kterých jsou poskládány jednotlivé strojovny s výkony od 80 do 240 kW. Celkový instalovaný výkon tepelných čerpadel je 965 kW. Zdrojem tepla je vrt hluboký 515 m, který dodává až 12 l/s geotermální vody pro technologii tepelných čerpadel. Voda, která má na výstupu z vrtu teplotu 32°C je přivedena do strojovny s výměníky, kde je ochlazena na 14°C až 9°C a pomocí několika vsakovacích vrtů vrácena zpět do země.

Čím je instalace zajímavá:

Instalace tepelných čerpadel IVT v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem byla vyhlášena Ekologickou stavbou roku 2005. Vytápění areálu ZOO Ústí nad Labem patří svým rozsahem i netradičním technickým řešením mezi nejzajímavější instalace s využitím tepelných čerpadel v České republice. Realizace probíhala ve třech etapách a trvala pět let. V etapě první byl zhotoven vrt pro geotermální vodu, ve druhé byla dodána centrální výměníková stanice pro spodní vodu a první strojovna s výkonem 260 kW, ve třetí etapě byly položeny rozvody po areálu, upraveny topné systémy a dokončeny další čtyři strojovny s tepelnými čerpadly.

Komentář poroty:

Instalace tepelných čerpadel v ZOO v sobě spojuje několik unikátních technických řešení. Skvělé využití lokálního zdroje energie a neobvyklé řešení rozvodu tepla, které do té doby u nás nebylo nikdy využito. I přes svou složitost a náročné provozní podmínky systém úsporně funguje i po 18 letech.

Foto: Michal Peterka

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU