I komerční a veřejné budovy mohou být úsporné

 • Úsporné zdroje energie pro administrativní, obytné i veřejné budovy
 • Vytápění a chlazení s využitím geotermální energie  
 • Využití odpadního tepla z vody i vzduchu  
Vytápění a chlazení z vrtů pomocí tepelných čerpadel

Vytápění a ohřev vody

 • Tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev vody s výkonem až 1 600 kW. 
 • Výstupní teploty topné vody až 68°C, výstupní teploty teplé vody až 90°C.
 • Odběry tepla z vrtů, plošných kolektorů, vzduchu, nebo vody.   

Vytápění a chlazení 

 • Souběžná výroba tepla a chladu - nejefektivnější způsob produkce energie.
 • Akumulace tepla/chladu ve vrtech, nebo základech budovy.
 • Vysoké topné a chladící faktory v porovnání s běžnými technologiemi.

Rekuperace odpadního tepla 

 • Využijeme odpadní teplo z technologických procesů.
 • Využijeme energii z odpadních vod. 
 • Vyrobíme teplou vodu o teplotě 68°C až 90°C. 

Více informací o technologiích pro velké budovy na webu GT ENERGY  

 • GT Energy s.r.o. je naše sesterská organizace specializovaná na energetiku komerčních a veřejných budov. 
 • Zajišťuje projekci i dodávku technologie. 
PŘEJÍT NA WEB GT-ENERGY >
 • Dodává tepelná čerpadla IVT s výkonem nad 20 kW. 
 • Dodává elektrická tepelná čerpadla ECOFOREST, HELIOTHERM, OILON, plynová čerpadla YANMAR, vysokoteplotní tepelná čerpadla pro ohřev vody MHI Q TON, mikrokogenerační jednotky NEOTOWER.  

Doporučená tepelná čerpadla pro velké budovy