Princip tepelných čerpadel 

 • Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístěna.
 • V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.
princip tepelného čerpadla

Jak tepelné čerpadlo funguje?

 • Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.    
 • Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.
 • Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima?  Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu - 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.  

Co je topný faktor? 

 • Topný faktor COP ukazuje, jak je tepelné čerpadlo efektivní (úsporné). Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.   
 • Různé typy tepelných čerpadel mají různé topné faktory. Velmi záleží na zdroji, ze kterého tepelné čerpadlo získává energii.
 • Topný faktor tepelného čerpadla země/voda je během celého roku vysoký. I při mrazech dosahuje hodnot až 4,8 (0/35oC).
 • Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda během roku značně kolísá podle venkovní teploty. Při 7oC nad nulou, může dosahovat stejně vysokých hodnot jako tepelná čerpadla země/voda, ale při nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (při -7oC) nebo 2 (při -15oC).

VÍCE INFORMACÍ O TOPNÝCH FAKTORECH COP a SCOP > 


Které tepelné čerpadlo je nejúspornější?

 • Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že čím je menší rozdíl mezi teplotou prostředí ze které energii získáváme a teplotou topné vody pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo topí.
 • Prakticky to znamená, že nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k vysokoteplotním radiátorům.