HUDEBNÍ KLUB SONO BRNO - BODYHEATING

  • 3 x IVT GREENLINE
  • Rok realizace: 2016
  • Lokalita: Brno
  • Realizační firma: VESKOM Engineering
Podrobnější parametry:

Špičkový hudební klub s kapacitou 1 200 osob, restaurací a hotelem se 40 pokoji, vytápí a chladí tři tepelná čerpadla IVT o celkovém výkonu 126 kW, která odebírají teplo ze 14 vrtů o hloubce 130 m. Vzhledem k omezené ploše pozemku pro umístění vrtů, je systém doplněn výměníkovou stanicí. Zapojení systému umožňuje souběžnou výrobu tepla a chladu.

Čím je instalace zajímavá:

Odpadní teplo vzniklé při chlazení budovy se nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, odkud se později využije pro ohřev vody a vytápění. Toto řešení zvyšuje teplotu ve vrtech a výrazně tak zlepšuje topný faktor tepelných čerpadel.

Bodyheating - hudební dramaturgie klubu může přímo ovlivňovat provozní náklady budovy. Čím divočejší kapela a její fanoušci, tím více tepla se na parketu produkuje a tepelná čerpadla toto teplo velmi levně a efektivně zužitkují například pro ohřev teplé vody a vytápění hotelové části budovy.

Komentář poroty:

Jedna z prvních komerčních budov u nás, která dokáže využívat teplo produkované návštěvníky pro ohřev teplé vody, vytápění a ukládat přebytečné teplo do vrtů. Mimořádná budova jak po architektonické stránce, tak i díky použitému technickému řešení vytápění a chlazení.

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU