OHŘEV VODY s úsporou 93 % - TIZIA

  • SANDEN Aquaeco2
  • Rok realizace: 2015
  • Lokalita: Praha
  • Realizační firma: GT Energy
Informace o projektu:

Příprava teplé vody v kancelářské budově TIZIA byla řešena pomocí plynového kondenzačního kotle o výkonu 170 kW určeného pro vytápění budovy. Z rozdělovače otopné vody byl napojen zásobník 500 litrů. Cirkulaci teplé vody zajišťovalo oběhové čerpadlo o příkonu 380 W. Náklady na přípravu teplé vody plynovým kotlem byly 55 700,- Kč (spotřeba plynu, spotřeba elektrické energie na větrání kotelny).

Díky relativně nízké spotřebě teplé vody a nevhodnému technickému řešení (celoročně je nutné provozovat velký zdroj tepla), pracoval systém s velmi nízkou účinností a náklady na energii pro přípravu teplé vody přesahovaly 740 Kč/m3.

Stávající systém ohřevu teplé vody byl odpojen a nahrazen tepelným čerpadlem SANDEN Aquaeco2 o výkonu 3,5 kW. Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo je odpadní větrací vzduch odebíraný z VZT potrubí za rekuperátorem tepla, případně venkovní vzduch v době, kdy je VZT jednotka vypnutá.

Čím je instalace zajímavá:

Nový systém ohřevu vody s tepelným čerpadlem snížil spotřebu energie o 93 %. Takto zásadní úspora je způsobena zcela neefektivním původním systémem ohřevu vody, výraznou redukcí spotřeby energie na cirkulaci teplé vody a vysokým COP samotného tepelného čerpadla. Při investičních nákladech 170 000 Kč a celkové roční úspoře 51 000 Kč je prostá návratnost tohoto úsporného opatření 3,3 roku.

Dosahovaný topný faktor 3 až 4,5 je pro režim přípravy teplé vody mimořádně vysoký a to hlavně s ohledem na stálou výstupní teplotu 65°C.

Komentář poroty:

Instalované tepelné čerpadlo dosáhlo mimořádně vysoké úspory i díky původnímu, velice neefektivnímu způsobu přípravy teplé vody v budově. Podobně řešených neefektivních systémů ohřevu vody jsou v budovách tisíce. Využití tohoto úsporného potenciálu často brání mylné obecné mínění, že tepelná čerpadla nejsou vhodná k provozu s vyššími teplotami.

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU