ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ MALOMĚŘICE

  • IVT GEO G
  • Rok realizace: 2022
  • Lokalita: Brno
  • Realizační firma: ICE ENERGY
Podrobnější parametry:

Budovy jsou vytápěné pomocí tepelných čerpadel IVT GEO G s výkony jednotlivých kotelen 48 až 128 kW. Celkový výkon tepelných čerpadel přesahuje 400 kW. Energie je získávána z vrtů hlubokých 120 m. Tepelná čerpadla zajišťují i přípravu teplé vody.

Čím je instalace zajímavá:

V rámci revitalizace brownfieldu vznikl polyfunkční objekt s prodejnou BILLA a pět bytových domů. Budovy jsou vytápěny pomocí podlahového vytápění. Chlazení je řešeno stropním velkoplošným chladicím systémem. V prvních etapách výstavby byl stropní chladicí systém využit pouze v komerčních prostorách budov. V dalších etapách výstavby, po pozitivních zkušenostech s instalací a provozem, už je stropní systém využit ve všech prostorách.

Budovy využívají systém pasivního chlazení, kdy je chlad z vrtů přiveden do potrubí ve stropech a příjemně, bez hluku a průvanu prostory chladí. Teplo odváděné z budovy při letním chlazení se přímo využije při přípravě teplé vody a částečně se také ukládá do vrtů. Vrty mají díky tomu i v topné sezoně vyšší teplotu a tepelná čerpadla tak při vytápění pracují s nižší spotřebou elektřiny.

Stavebně obdobný dům z první etapy projektu, napojený na centrální zásobování teplem, zaplatil za energie přibližně 8 x tolik než domy s čerpadly a to bez chlazení. Díky použití tepelných čerpadel země/voda s velkoplošnými topnými a chladicími systémy, mají tyto objekty jednu z nejmenších spotřeb energie na vytápění a chlazení v Česku.

Komentář poroty:

Developerské projekty bytových domů obvykle nepatří k nejúspornějším budovám, protože investor není motivován hledat úsporná řešení. Tento projekt ukazuje, jak velký může být rozdíl v platbách za energie mezi domy napojenými na teplárnu a domy vybavenými tepelnými čerpadly s vrty, chlazením a rekuperací tepla.

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU