Kotlíkové dotace 2019

Kotlíkové dotace 2019
25. 3. 2019
Informace o kotlíkových dotacích vyhlašovaných v roce 2019 dle jednotlivých krajů (3. a 4. výzva).

3. a 4. dotační výzva v kostce

  • Každý dotčený kraj musí vyhlásit výzvu nejpozději do 30.9.2019

  • Každý dotčený kraj musí zahájit příjem žádostí nejpozději do 31.10.2019

  • Na tepelné čerpadlo se vztahuje dotace až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

  • Prioritní oblasti mají navíc bonus 7 500 Kč

  • Dotační bonus na tepelné čerpadlo při kombinaci s programem Nová zelená úsporám (zateplením domu) je až 20 000 Kč

  • Z kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo je možné hradit následující: nový zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu nebo rekonstrukci stávající otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, projektovou dokumentaci


Kotlíkové půjčky - NOVĚ!

  • pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj z programu RESTART

  • kotlíková půjčka je bezúročná a celkem je alokováno 740 mil. Kč

  • o půjčku je možné žádat od 6. 2. do 29. 11. 2019 ve vaší obci

  • Poskytována na 100 % způsobilých výdajů = až 200 tis. Kč (případně více – stanoví si obec)

  • Bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)

  • Lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit

  • Max. měsíční splátka 2 000 Kč (1. splátka = výše dotace)

  • Doba splácení až 10 let


Středočeský kraj

  • Vyhlášení výzvy - duben/květen 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 3. června 2019
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace nalezne zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Jihomoravský kraj

  • Výhlášení výzvy nejpozději do 30. září 2019 (je možné i dřívější datum)
  • Zahájení příjmu žádostí 31. října 2019 (je možné i dřívější datum)
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Plzeňský kraj

  • Výhlášení výzvy nejpozději do 24. června 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 1. října 2019 v 8:00!
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Karlovarský kraj

  • Výhlášení výzvy - 1. dubna 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 1. července 2019
  • Podání žádostí elektronicky
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Ústecký kraj

  • Vyhlášení výzvy - červenec 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 16. září 2019
  • Podávání žádostí pouze elektronicky
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Liberecký kraj

  • Vyhlášení výzvy proběhlo 15. července 2019
  • Zahájení příjmu žádostí nejpozději 23. září 2019 v 16:00!
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Královehradecký kraj

  • Zveřejnění výzvy 1. července 2019
  • !!! Zahájení přidělování pořadového čísla: 11. září 2019 v 10:00 hod !!! - registrace v systémuDOTIS >
  • Zahájení příjmu žádostí: 16. září 2019 od 8:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2019  ve 12:00 hod
  • Na výměnu kotlů kraj připravil 150 000 000 Kč
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Pardubický kraj

  • Příjem žádostí do 4. výzvy byl ukončen 31.1.2019
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Kraj Vysočina

  • Vyhlášení výzvy 3. září 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 23. října 2019!
  • Vyčleněny finance na výměnu zhruba 2378 kotlů
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Olomoucký kraj

  • Vyhlášení výzvy 30. dubna 2019
  • Zahájení příjmu žádostí 4. června 2019
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podávání žádostí elektronicky
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Zlínský kraj

  • Vyhlášení výzvy nejpozději 10. září 2019
  • Zahájení příjmu žádostí nejpozději 15. října 2019 v 8:00!
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Moravskoslezský kraj

  • Vyhlášení výzvy -  9. dubna 2019
  • Zahájení příjmu žádostí - 13. května 2019 v 10:00
  • Žádost si můžete připravit již od 10. dubna v elektronické podobě a v momentě zahájení příjmu žádostí ji stačí pouze odeslat
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Hlavní město Praha

  • Ukončení příjmu žádostí 2. výzvy bude  31.12.2019 nebo při vyčerpání finančních prostředků
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Jihočeský kraj

  • Vyhlášení výzvy 16. srpna 2018
  • Zahájení příjmu žádostí: 23. září 2019 v 6:00!
  • Kraj má připraveno 302 000 000 Kč!
  • Podpora výměny kotlů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy
  • Není třeba dokládat PENB ("průkaz energetické náročnosti budovy") ani provádět mikroopatření
  • Podrobné informace naleznete zde.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >

Jaké tepelné čerpadlo vybrat? Interaktivní průvodce IVT vám poradí.