Jak ušetřit za vytápění? Lidským teplem

Jak ušetřit za vytápění? Lidským teplem
15. 2. 2023
Jak se dá využít teplo, které vzniká při pohybu? Jímáním a vracením zpět do vrtu.

Ve světě se považuje za novinku a naše čerpadla ho přitom využívají už řadu let na několika instalacích. O čem je řeč? O tzv. bodyheatingu, využití odpadního tělesného tepla, které produkují lidi třeba při tanci nebo pohybu v domácnosti.

Z takového procesu profituje například už od roku 2014 brněnské Sono Centrum. Provozuje špičkový hudební klub, hotel a restauraci a pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody využívá 3 tepelná čerpadla IVT PremiumLine EQ na bázi země-voda o celkovém výkonu 125,7 kW. Čerpadla odebírají teplo ze 14 zemních vrtů o hloubce 130 m.

Při akcích v hudebním klubu přirozeně vzniká teplo, které nezůstává "ležet ladem", dál ho využíváme. Čím víc se kapelám povede dostat fanoušky do varu, tím víc vyprodukovaného tepla čerpadla IVT můžou velmi levně a efektivně zužitkovat. Přebytečné odpadní teplo, které vzniká při chlazení budovy, se navíc nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, a odtud se znovu využívá jako energie pro čerpadla. Díky tomuto systému klub ušetří přes 50 % nákladů na vytápění a chlazení oproti běžnému řešení s plynovým kotlem a klimatizací.  


Dalším příkladem je obytný soubor V Lukách v Horních Počernicích. Pro vytápění a ohřev užitkové vody v bytovém domě a v rodinných domech jsou použita tepelná čerpadla IVT Greenline (D40, E17 Plus, COMPACT 6 Plus a COMPACT 7 Plus) typu země/voda opět
využívající geotermální energie z vrtů. U každého domu je zároveň instalována jednotka pro řízené větrání s rekuperací tepla z odváděného odpadního vzduchu IVT VBX. Tato instalace ušetří ročně 412 383 kWh elektrické energie pro celou lokalitu.

Bodyheating zvyšuje teplotu ve vrtech a výrazně tak zlepšuje topný faktor tepelných čerpadel. Zároveň jde o řešení ekologické, protože vrty se teplem z chlazení regenerují a dlouhodobě nedochází k poklesu jejich teploty.