Atypická stavba představuje zcela soběstačné království