AULA a budova FEI - Vysoká škola báňská Ostrava

Budova AULY je vytápěna pomocí kaskády deseti tepelných čerpadel IVT Greenline D70, o celkovém výkonu 700 kW. Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla je vrtné pole umístěné okolo budovy se 110 vrty o hloubce 130 m. Vrty jsou vystrojeny sondou 4 x 32 mm a jsou svedeny do několika podzemních šachet s rozdělovači. O přenos energie mezi vrtným polem a tepelnými čerpadly se starají oběhová čerpadla s frekvenčním řízením výkonu.

Objekt FEI sousedí s budovou AULY, ve které byl stejný způsob vytápění o stejném výkonu instalován již v roce 2006. V té době zde byl proveden první TRT test v ČR, který zjišťoval teplotní odezvu hornin a na základě tohoto testu byla navržena správná velikost vrtného pole. Celkově jsou tak nyní v areálu univerzity instalována tepelná čerpadla o výkonu přesahujícím 1,4 MW, odebírající teplo ze skoro 30 000 m vrtů. Díky tomu se tato instalace z hlediska dosahovaného výkonu řadí na přední místa i v evropském měřítku.

Vrtné pole umožňuje získat nejen dostatek tepelné energie pro vytápění objektu, ale slouží také jako pasivní zdroj chladu pro klimatizaci objektu v letním období. Z vrtů je možné získávat prakticky zdarma (jen za náklady na pohon oběhových čerpadel) až 750 kW chladu. Tepelná energie uložená do vrtu při chlazení budovy se tak částečně využije při jejím vytápění v topném období. Zkušenosti z provozu první budovy Auly ukazují, že teplota ve vrtech se po šesti letech provozu i v zimním období pohybuje nad 5°C.