Autosalon Lexus / Toyota

Zdrojem tepla pro celý objekt se stala tepelná čerpadla IVT Greenline o celkovém výkonu 66 kW odebírající teplo z vrtů. V letním období jsou vrty navíc velmi levným zdrojem chladu pro klimatizaci objektu. (V roce 2006 instalovala společnost VESKOM Engineering).