Bytové domy Brno Maloměřice

V rámci revitalizace brownfieldu vznikl polyfunkční objekt s prodejnou BILLA a pět bytových domů. Díky použití tepelných čerpadel země/voda s velkoplošnými topnými a chladicími systémy, mají tyto objekty jednu z nejmenších spotřeb energie na vytápění a chlazení v Česku.  

Budovy jsou vytápěné pomocí tepelných čerpadel IVT GEO G s výkony jednotlivých kotelen 48 až 128 kW. Celkový výkon tepelných čerpadel přesahuje 400 kW. Energie je získávána z vrtů hlubokých 120 m. Tepelná čerpadla zajišťují i přípravu teplé vody.

VÍCE INFORMACÍ >