Golf Resort Kunětická Hora

Mimořádně zajímavým projektem je instalace tepelných čerpadel IVT pro Golf Resort Kunětická hora. Tepelná čerpadla IVT Greenline o celkovém výkonu 280 kW se starají o vytápění restaurace, hotelu a zázemí golfového klubu. Unikátní je zde systém získávání tepla z plošného kolektoru o celkové ploše 15 000 m2, který je uložený pod cvičnou golfovou loukou. Jedná se pravděpodobně o největší plošný kolektor, který kdy byl v ČR instalován. Výkopy byly provedeny do hloubky 80 cm a po uložení potrubí byla nad kolektor navezena další zemina, tvořící základ pro golfové hřiště.