Informace o autorizaci prodloužené záruky

 • Autorizace záruky je povinná kontrola tepelných čerpadel s prodlouženou zárukou
 • Kontrolu je dle obchodních podmínek nutné provést mezi 3 až 5 rokem od prvního spuštění tepelného čerpadla
 • Autorizace záruky pomůže včas odhalit potíže ještě během záruční doby
Autorizace záruky IVT

Tepelná čerpadla IVT

Co se kontroluje na tepelném čerpadle?

 • kontrola těsnosti a tlaku chladivového okruhu, revizní technikem (pouze u tepelných čerpadel s nadlimitním množstvím chladiva) 
 • kontrola chodu kompresoru
 • kontrola těsnosti spojů trubkového vedení
 • kontrola množství chladiva (opticky) a jeho případného úniku
 • kontrola koncentrace nemrznoucí směsi primárního okruhu
 • kontrola oběhových čerpadel
 • vyčištění filtrů studené a teplé strany
 • kontrola elektrických částí tepelného čerpadla
 • celkové vyčištění vnitřního prostoru tepelného čerpadla (venkovní i vnitřní jednotka)
 • vyčištění a kontrola odvodu kondenzátu
 • vyčištění výparníku u čerpadel vzduch/voda (pouze v letním období)
 • kontrola registru poruch
 • kontrola nastavení regulátoru a provozních parametrů

Topný systém tepelného čerpadla

Co se kontroluje na zásobníku teplé vody a topném systému?

 • kontrola těsnosti spojů*
 • kontrola funkce a stavu cirkulačního čerpadla teplé vody*
 • kontrola kvality topné vody
 • kontrola těsnosti spojů ve strojovně*
 • kontrola tlaku topné vody a tlaku vzduchu v expanzní nádobě*
 • odvzdušnění topného systému*

* Pouze u rodinných domů a budov s výkonem tepelného čerpadla do 30 kW, nebo pokud byl zásobník/topný systém součástí dodávky tepelného čerpadla.