5 kroků jak vybrat tepelné čerpadlo

 • Výběr správného technického řešení  
 • K čemu je potřebný projekt 
 • Výběr dodavatele
 • Převzetí dokončené instalace
 • Správné nastavení regulace
Montáže tepelných čerpadel

Rozhodněte se pro správné technické řešení

 • Mezi tepelnými čerpadly jsou velké rozdíly. Například systém vzduch/voda s radiátory má až o 50 % vyšší spotřebu elektřiny než systém země/voda s podlahovým topením.
 • Pokud musíte použít radiátory, navrhněte je na co nejnižší teplotu topné vody.
 • Pokud máte volný pozemek, využijte systém země/voda s plošným kolektorem. Je nejúspornější a má dlouhou životnost.
 • Pokud máte dům na horách, kde jsou nízké venkovní teploty, použijte raději systém země/voda než vzduch/voda. 

Nechte si zpracovat projekt topení

 • Projekt je důležitý. Systémy instalované bez projektu bývají preventivně předimenzované a tudíž i zbytečně dražší. Předimenzovaný systém se špatně reguluje a kompresor pak může mít zkrácenou životnost.
 • Volte jednoduchá řešení. Složité systémy kombinující solární kolektory, krbové vložky a inteligentní zásobníky tepla vyžadují údržbu a obvykle nefungují tak efektivně jak byste čekali.
 • Věnujte se správnému umístění tepelného čerpadla. Nechte si zdarma zaslat podrobný návod jak správně umístit tepelné čerpadlo a vyvarovat se častých chyb.
JAK SE VYHNOUT CHYBÁM PŘI UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA >  

Vyberte si kvalitního dodavatele

 • Tepelné čerpadlo je důležitá investice. Proto jí vybírejte podle kvality a zkušeností dodavatele a ne jen podle nejnižší ceny.
 • Oslovte specializované dodavatele, nikoliv běžné topenářské firmy.
 • Zjistěte si zda má tepelné čerpadlo Evropskou značku kvality Q.
 • Zkontrolujte si zda je v cenové nabídce montáž, elektroinstalace a zda jsou povinné nějaké roční revize a prohlídky.
 • Zjistěte si kdo bude u vašeho tepelného čerpadla provádět záruční a pozáruční servis.
JAK POROVNÁVAT TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA >  

Převzetí tepelného čerpadla

 • Vyzkoušejte si hned ovládání regulace, ať jí nemusíte později nastavovat podle manuálu. 
 • Dohodněte se s dodavatelem na vyregulování topného systému. To je možné udělat až v topné sezoně. 
 • Získajte kontakty na servis a uložte si je poblíž tepelného čerpadla. 

Nastavte tepelné čerpadlo do úsporného režimu

 • Topnou křivku a teplotu vody v zásobníku nastavte spíše níže a postupně je po malých krocích zvyšujte, pokud to bude potřebné.
 • Nastavte při jaké venkovní teplotě přestane tepelné čerpadlo vytápět. Obvykle se volí mezi 12 až 18°C podle charakteru domu.  
 • U novostaveb se v prvním roce chová dům odlišně než v dalších letech. Důvodem je vyšší vlhkost ve stavebních konstrukcích. Věnujte se proto správnému nastavení regulace i v druhé topné sezoně.