Kotlíkové dotace 2017 - 2018

Středočeský kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 4. října 2017
 • Dostane se na cca 5000 zájemců
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Jihočeský kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 30. října 2017
 • Dostane se na cca 3000 zájemců
 • Podání žádostí pouze elektronicky 
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva, foto zapojeného kotle, štítek kotle)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Plzeňský kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 30. října 2017 v 8:00 hod.
 • Připraveno bezmála 224 miionů Kč
 • Podání žádostí pouze elektronicky 
 • Vztahuje se na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Karlovarský kraj

 • Příjem žádostí od 30.8.2017 od 14:00
 • Vztahuje se na rodinné domy, vytápěné kotlem na pevná paliva, nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5
 • Podání žádosti elektronicky

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Ústecký kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 31. října 2017 v 10:00 hod.
 • Připraveno více než 156 miionů Kč
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Hotovostní platby, provedené po 27. 2. 2017, jsou možné (uznatelné) pouze do maximální celkové výše 10 000 Kč jednomu dodavateli.

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Liberecký kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 30. října 2017 v 16:00 hod. (nový termín 30. listopadu 2017 v 16:00 hod.)
 • Připraveno bezmála 139 miionů Kč
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Královehradecký kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 19. září 2017 v 10:00 hod.
 • Připraveno 950 míst v pořadníku
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Pardubický kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 30. října 2017 od 6:30 hod.
 • Dostane se na cca 1000 zájemců
 • Podání žádostí pouze elektronicky
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Kraj Vysočina

 • Zahájení příjmu žádostí 20. října 2017 od 7:00 hod.
 • Vyčleněno cca 231 milionů Kč
 • Podání žádostí pouze elektronicky
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Jihomoravský kraj

 • Příjem žádostí od 16.10. od 10:00 hod.
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Olomoucký kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 24. října 2017 od 10:00 hod.
 • Vyčleněno cca 124 milionů Kč
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva, fotodokumentace napojení kotle, fotodokumentace kotelny, fotodokumentace domu od přístupové cesty, smlouva k bankovnímu účtu, plná moc, souhlas spoluvlastníka)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Zlínský kraj

 • Zahájení příjmu žádostí 25. října 2017 od 8:00 hod.
 • Vyčleněno cca 155 milionů Kč
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Moravskoslezský kraj

 • Od 5.9.2017 od 10:00 (poté dodat požadované přílohy do 10 pracovních dnů)
 • Podpora výměny kotů s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy (nutná revizní zpráva)
 • Není třeba provádět mikroopatření ani dokládat PENB

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >


Hlavní město Praha

 • Žádost možno podat až po realizaci
 • Termín bude upřesněn

Chci tepelné čerpadlo s kotlíkovou dotací >

Jaké tepelné čerpadlo vybrat? Interaktivní průvodce IVT vám poradí.