Mendelova univerzita Brno

Pro vytápění nového Biotechnologického pavilonu je použita kaskáda tepelných čerpadel IVT s celkovým výkonem 430 kW. Zdrojem tepla je 60 vrtů o hloubce 100 m. Celý systém funguje v letním období také jako zdroj chladu o výkonu 400 kW. Pro chlazení budovy je využit aktivní systém chlazení za použití kompresorů tepelných čerpadel.  Odpadní teplo vzniklé při výrobě chladu se ukládá do země a může být částečně znovu použito pro vytápění objektu.    

Realizace firmou ICE-ENERGY s.r.o. 2013 

mendel university