Obytný soubor V Lukách

Oceněný titulem stavba roku 2008.

V průběhu roku 2007 byla firmou VESKOM realizována, instalace celkem 26 ks tepelných čerpadel IVT Greenline v nově vzniklé lokalitě rodinných domů v Horních Počernicích, jejímž investorem byla stavební firma Konhefr. Uvedená akce je ukázkou progresivního přístupu stavební firmy k řešeni podobných bytových lokalit, kdy majitelé získávají již ve standardu alternativní zdroj tepla – tepelné čerpadlo a jejich rodinný dům se stává nízkoprovozním. V rámci této akce, bylo navíc ještě řešeno nucené větráni objektů a využiti odpadního tepla.

V lokalitě bylo vybudováno celkem 24 rodinných domů a jeden bytový dům s 21 byty. V každém rodinném domě je samostatně instalováno tepelné čerpadlo s vrtem pro odběr geotermální energie + jednotka pro využití energie z odpadního vzduchu. Pro bytový dům jsou pak zdrojem tepla dvě tepelná čerpadla s vrty.

Tato instalace ušetří po uvedení do provozu ročně 412 383 kWh elektrické energie pro celou lokalitu.