Přehrada Josefův Důl

Přímo mezi dvěmi hrázemi josefodolské přehrady je umístěna správní budova a dva obytné domky. Tyto tři objekty byly vytápěny centrální kotelnou na hnědé uhlí. Majitel objektů Povodí Labe a.s. se rozhodl tento nevyhovující zdroj tepla, který zamořoval okolní přírodu, zrušit a nahradit ho tepelným čerpadlem. Do této chvíle se stále jedná o skoro běžnou instalaci tepelného čerpadla. Zajímavou se tato instalace začala jevit až při volbě zdroje tepla, který bude tepelné čerpadlo při svém provozu využívat. Díky tomu, že hráz přehrady v Josefově Dole je sypaná a je tedy nutné nepřetržitě hlídat její stav pomocí monitorovacích vrtů, byl k dispozici zdroj čisté vody o teplotě minimálně 5 st. C, která je z monitorovacích vrtů sváděna do vodoměrné jímky. Tepelné čerpadlo o výkonu 31 kW tuto vodu využívá a vytápí všechny tři objekty.
Akce v Josefově Dole byla realizována v říjnu 1999 libereckou pobočkou firmy VESKOM s.r.o.