SONO Centrum

Špičkový brněnský hudební klub s kapacitou 1 200 osob, hotel se 40 pokoji a restaurace.  

IVT sono centrum

Základním zdrojem tepla a chladu pro budovu jsou tři tepelná čerpadla IVT o celkovém výkonu 125,7 kW, která odebírají teplo ze 14 vrtů o hloubce 130 m. Vzhledem k omezené ploše pozemku pro umístění vrtů, je systém doplněn výměníkovou stanicí.

Tepelná čerpadla zajišťují vytápění, přípravu teplé vody a chlazení budovy. Zapojení systému umožňuje souběžnou výrobu tepla a chladu.

Hudební dramaturgie klubu tak může přímo ovlivňovat provozní náklady budovy. Čím divočejší kapela a její fanoušci, tím více tepla se na parketu produkuje a tepelná čerpadla toto teplo velmi levně a efektivně zužitkují například pro ohřev teplé vody a vytápění hotelové části budovy.     

IVT bodyheat

Přebytečné odpadní teplo vzniklé při chlazení budovy se nevypouští do vzduchu, ale ukládá se do vrtů, odkud se později využije pro vytápění. Toto řešení zvyšuje teplotu ve vrtech a výrazně tak zlepšuje topný faktor tepelných čerpadel. Zároveň se vrty teplem z chlazení regenerují a nedochází v dlouhodobém horizontu k poklesu jejich teploty.