Strahovský klášter

Dvě tepelná čerpadla IVT Greenline D55 a E17 o celkovém výkonu 71 kW vytápějí od srpna 2006 část Strahovského kláštera. Odběr tepla pro tepelná čerpadla je řešen kombinací hlubinných vrtů a spodní vody. Historický objekt byl původně vytápěn elektrickými přímotopnými tělesy, takže součástí dodávky byla i technicky poměrně náročná instalace nového topného systému. Stavební práce na celém díle, včetně restaurátorských prací, provedla firma Metrostav v úzké kooperaci s firmou Veskom, která prováděla instalaci rozvodů tepla a tepelných čerpadel IVT.