Voda/voda (studny)

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je ze studny čerpána do výměníku tepelného čerpadla a po ochlazení vrácena zpět do země. 
 • Tepelná čerpadla voda/voda mohou sloužit i pro využití odpadního tepla v průmyslu. 
Tepelné čerpadlo voda/voda princip

Výhody

 • Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů ze všech typů tepelných čerpadel.  
 • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty.
 • Zpětné využití odpadního tepla v technologických procesech.
 • Nižší nároky na prostor než systémy s vrty.  

Nevýhody

 • Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem vody (spodní, geotermální, technologické).
 • Vyšší náklady na servis z důvodu nutných kontrol a údržby (čistění filtrů a výměníků).
 • Nižší životnost komponentů pro čerpání spodní nebo geotermální vody (čerpadla, filtry).

Kde je vhodné instalovat systémy voda/voda?

 • Tepelná čerpadla voda/voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit pravidelný dozor a údržbu.  
 • V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda/voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda. 

Jaké odpadní teplo je možné využívat? 

 • Tepelná čerpadla voda/voda umí využívat teplo z mnoha různých zdrojů. Například z chladící technologické vody z chlazení hydrauliky z procesů při výrobě piva a vína z chlazení serverů atd.     
 • Získané odpadní teplo se znovu využije například pro ohřev vody, vytápění nebo pro různé technologie.

Tepelná čerpadla voda/voda