Vzduch/voda - větrací vzduch

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z odpadního větracího vzduchu. Odváděný vzduch je tepelným čerpadlem ochlazen a odebrané teplo je použito pro ohřev čerstvého vzduchu nebo pro vytápění a ohřev vody v objektu. 
 • Některé systémy tepelných čerpadel mohou kombinovat odběr tepla ze země s odběrem tepla z větracího vzduchu.
Tepelná čerpadla s rekuperací větracího vzduchu

Výhody

 • Náhrada rekuperačního výměníku odpadního vzduchu.
 • Jednodušší instalace řízeného větrání s menším množstvím potrubí.
 • Možnost rekuperace tepla i když je přívodní a odvodní potrubí vzduchu od sebe vzdáleno.

Nevýhody

 • Nízký výkon daný množstvím větracího vzduchu.
 • Tepelná čerpadla s integrovaným výměníkem pro odpadní vzduch jsou vhodná pouze pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Jak funguje rekuperace tepla z odpadního vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo je vybaveno výměníkem vzduch/voda, který odebírá teplo z odpadního vzduchu odváděného mimo budovu. Odebrané teplo se využije pro ohřev teplé vody nebo pro vytápění budovy, pokud je to potřebné.  Čerstvý vzduch se do budovy přivádí decentrálně, štěrbinami v jednotlivých místnostech.     
 • Tepelná čerpadla využívající větrací vzduch se dodávají jako celek včetně vzduchového výměníku, nebo u větších aplikací je možné stejnou funkci zajistit použitím tepelného čerpadlla voda/voda a externího vzduchového výměníku.   

Jak funguje odběr tepla ze země a z větracího vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo odebírá část tepla z větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru nebo vrtu. Když není potřeba vytápět nebo ohřívat teplou vodu, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do zemního kolektoru
 • Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.

Tepelná čerpadla větrací vzduch/voda