Země/voda - vodní plocha

  • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy. Na dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, které přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem.
  • Systémy s odběrem tepla z vodní plochy jsou nejlevnější variantou tepelných čerpadel země/voda. 
Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy

Výhody

  • Velmi nízké náklady na vybudování kolektoru pro získávání tepla. 
  • Nižší provozní náklady v porovnání se vzduchovými i zemními tepelnými čerpadly.
  • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
  • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

  • Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy. 
  • Nutnost získání povolení od správce povodí.

Jak se kolektor pokládá do vody?

  • Kolektory je možné pokládat z hladiny z loďky, nebo při vypuštění vody položit kolektor na dno. Hadice je nutné zatížit, aby nevyplavaly.  
  • Pokud se buduje nová vodní plocha, je možné hadice zabudovat do dna již při výstavbě před napuštěním vodou. 

Tepelná čerpadla země/voda