Země/voda - vrt

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. 
 • Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m.
Tepelné čerpadlo země/voda s vrty

Výhody

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách. 
 • Výzrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.
 • Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní).
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu. 
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů 
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

Kde lze vrty provádět?

 • Vrty se umisťují v okolí vytápěné budovy. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty umístit i pod základovou desku. Vrtné práce pak probíhají před výstavbou budovy. 
 • Vrty lze snadno provádět v oblastech s tvrdým podložím, naopak v oblastech s měkkým podložím (štěrky, písky) je vrtání obtížnější.
 • Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vrtat bez většího poškození zahrady a mohou provádět vrtné práce i v těsné blízkosti budov bez jejich poškození. 

Jak získat povolení pro vrt?

 • Potřebnou dokumentaci pro povolení vrtných prací získáte od firmy, která bude vrty provádět.

Tepelná čerpadla země/voda