V domě mají vlastní studnu a 58 km kabelů. Vše řídí geniální software