Výrobní hala BOSCH

V nově postavené výrobní hale BOSCH v Českých Budějovicích, která má plochu 9 000 m², je využito 11 tepelných čerpadel IVT o celkovém výkonu 600 kW. Zdrojem energie je v tomto případě technologické odpadní teplo o teplotě 25°C, vznikající při výrobě automobilových součástek. Tepelná čerpadla zde fungují jako rekuperátor energie, který dokáže využít vznikající odpadní teplo a převést ho na vyšší teplotní hladinu 65°C. Rekuperovaná energie je pak snadno využitelná pro vytápění výrobní haly a kanceláří.

Pro účely rekuperace byla původně navržena dvě průmyslová tepelná čerpadla na bázi chladících jednotek voda/voda. Nové řešení s využitím tepelných čerpadel IVT přineslo díky vyššímu topnému faktoru úsporu elektřiny ve výši 12 %, vyšší výstupní teplotu topné vody a nižší náklady na servis díky podlimitnímu množství chladiva.